Matematika nahinon

Argazki-lehiaketaren helburuak: 

- Konsziente egitea matematikaz inguratuta gaudela: errealitatea ikustea ikuspuntu matematiko batetik.
- Artea, kasu honetan argazkilaritza, eta matematika lotzea.
- Teknologia berrien erabilera: padlet aplikazioa eta QR kodea ezagutzea.

Prozedura:

Proposatu genien matematikarekin lotuta argazkiak aurkeztea. Argazkiak igo behar ziren Padlet aplikazioara: zuzenean edo QR kodea erabiliz.

Parte-hartzea:

21 argazki jaso ditugu, maila guztietako ikasleek parte hartu dute, DBHtik batxilergora. Hauek dira hiru irabazleak: